Wéi feministesch sinn d’Lëtzebuerger Parteien?

Siwe Parteien beäntferten 30 Froen vum CID am Virfeld vun de Parlamentswalen 2023

Antworten von sieben Parteien auf Fragen vom CID im Vorfeld der Parlamentswahlen (siehe unten)

De CID huet 30 Froen ausgeschafft, déi no Mesüren fir eng méi gläichberechtegt, feministesch, sozial gerecht an inklusiv Gesellschaft froen an dës u néng Parteie verschéckt. Siwe vun deene néng Parteien hunn dës Froen beäntwert.

D’Äntferten op déi 30 Froen sollen de Wieler*innen, an all interesséierter Persoun, en Iwwerbléck doriwwer verschafen, wéi e Stellewäert Feminismus an Gendergerechtegkeet bei deene verschiddene Parteien hunn.

D’Froen bezéien sech op d’Beräicher Bildung, Aarbecht, Famill, Gesondheet, Aussepolitik, Kultur, souwéi Politik a Gesellschaft.

De CID huet sech Méi ginn d’Äntwerten vun de Parteien sou objektiv wéi méiglech ze analyséieren a sou kuerz an iwwersiichtlech wéi méiglech an enger Tabell duerzestellen. D’Tabell weist op e Bléck wou d’Parteien Iddien fir konkret Mesuren hunn a wou se iwwerdeems Acteuren an Actricen benennen fir dës Mesuren ëmzesetzen. D’Tabell weist och, wou d’Parteien net oder onkonkret op Froen geäntwert hunn. Se hiewt doriwwer eraus Äntwerten ervir, déi besonnesch iddieräich waren.

Am Viirfeld vun de Walen wäert de CID d’Äntferte vun de Parteie mat hire Walprogrammer fir d’Parlamentswalen 2023 vergläichen an d’Analys verdéiwen. Si wäerten och mat den zukünftege Walfuerderunge vum CID oofgeglach ginn.

Déi detailléiert Äntwerten am Originawuertlaut vun de Parteien kënn Dir niewent dem Graphique  eroflueden.

Mir soen de Parteie villmools Merci fir hir Zäit an hir Aarbecht, déi si an eis Froen investéiert hunn.

D’Äntwerte vun de Parteien:

LSAP

DP

deigreng

CSV

ADR

Piraten

d

eiLenk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie feministisch sind die Luxemburger Parteien?

CID hat neun Parteien anhand von 30 Fragen nach Maßnahmen für eine feministisch, sozial gerechte und inklusive Gesellschaft befragt. Wir bekamen sieben Antworten.

Die Antworten sollen den Wähler*innen und allen interessierten Personen einen Überblick darüber verschaffen , welchen Stellenwert  Feminismus und Gendergerechtigkeit bei den verschiedenen Parteien einnehmen.

Themen sind Bildung, Arbeit, Familie, Gesundheit, Außenpolitik , Kultur sowie Politik und Gesellschaft.

Das CID war bemüht die Antworten möglichst objektiv zu analysieren und übersichtlich in einer Tabelle darzustellen. So sehen Sie auf einen Blick, welche Partei konkrete Vorschläge machen und ob sie konkret auf die Fragen geantwortet haben.

Im Vorfeld der Wahlen werden wir die Antworten mit den Inhalten der Wahlprogramme vergleichen.

Wir danken den Parteien für ihre Zeit und ihre Arbeit.

DOWNLOAD: 230314_Fragen Parteien_DE

Diesen Artikel teilen

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag