Webinaire fir Jugendlecher iwwer Sexismus

[De]

De MEGA proposéiert reegelméisseg Webinaire fir Kanner zu Geschlechterthemen.ab 8 Joer a Jugendlecher

Mam Isabelle Schmoetten vum CID ass et ëm „Sexismus erkennen a bekämpfen“ gaangen. Lauschtert eran, ass och fir aner Altersgruppen interessant resp leet et weider.

https://www.rockmega.lu/courses/sexismus-erkennen-a-bekampfen/

Hei den Iwwerbléck:

https://www.rockmega.lu/courses/

 

Share this

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag