D‘Bobby an de Litty sange fir d’Gläichberechtigung

[De]

Im Sommer 2017 hatten wir De Litty 4 der Carnets didactiques du CEDOM rezensiert und beanstandet, dass in dem Band zum Thema ‚Jazz in Luxemburg‘ keine Musikerinnen vorgestellt werden und auch die Illustrationen traditionelle Rollenmuster transportieren. Ein Jahr später ist Positives zu berichten: De Litty 7 ist in sieben Kapiteln historischen politischen Freiheitsliedern aus Luxemburg gewidmet und entstand in einer fruchtbaren Zusammenarbeit von CEDOM und dem Zentrum für politische Bildung (AutorInnen: Michèle Schilt, Marc Schoentgen, Georges Urwald, Marc Limpach).

d’Bobby

Besonders lobend hervorzuheben ist, dass ein Kapitel die Emanzipationsbestrebungen Luxemburger Frauen vor hundert Jahren, die von einer Reihe männlicher Sympathisanten unterstützt wurden, behandelt. Dies an ausgewählten Liedern, die mit Unterrichtsvorschlägen ins Thema einführen. Dabei wurde eine Perle wieder ans Licht gebracht: das Lied Emanzipatioun (1912) nach einem Text von Eugène Formann auf eine Operettenmelodie von Franz Léhar. Um einen Vorgeschmack auf den Band zu geben, soll der Liedtext unten abgedruckt werden. Zu den Liedern gehört auch das antiklerikale Lied D’Meedche vu Lëntgen von Poutty Stein, das die damalige Macht der Kirche, christlich-moralische Vorstellungen wie sexuelle Übergriffe von Priestern gegenüber jungen Frauen gleichermaßen anprangert. Die beigelegte CD-ROM enthält weitere interessante Materialien, wie u.a. das Lied Géint de Meedercherskolléisch (1912) von Batty Weber, der seine Feder gerne in den Dienst von Forderungen für Frauenbildung und -gleichberechtigung setzte, war er doch mit der Frauenrechtlerin Emma Weber-Brugmann verheiratet, die im Verein für die Interessen der Frau für die Errichtung des ersten Mädchengymnasiums in Luxemburg kämpfte. In den Unterrichtsvorschlägen wird die Zeit behandelt, in der dieser Kampf für Mädchenbildung in Luxemburg geführt wurde und in der Frauen endlich, 1919, das Wahlrecht zuerkannt wurde.

Im Gegensatz zu Band 4 setzen auch einige der Illustrationen die Neuverteilung der Rollen tatsächlich ins Bild, so wenn Bobby, alias Victorine Chalois (1895-1988) sich ans Steuer setzt und Litty, alias Pierre-Toussaint Stefani (1872-1932) sich fahren lässt (S. 15), wenn Bobby sich auf Wahllisten setzt (S. 21), wenn sie es ist, die das Geld des Künstlerpaars verwaltet und Litty sich um Einkauf und Wäsche kümmert (S. 28, 35). Wohl ist die Künstlerin Bobby immer noch dargestellt als kleines vierjähriges Mädchen und Litty als erwachsener Musiker. Da beide die Leitfiguren durch die ganze Reihe sind, war es wohl kaum möglich, hier auch eine Änderung vorzunehmen und beide Künstler auch rein optisch auf Augenhöhe zu bringen.

Insgesamt also: Weiter so!

Danielle Roster

Emanzipatioun (1912) – Eugène Forman

D’Zäite si verbäi dir Hären,

wou dir onse Momper waart.

D’Fra huet sech emanzipéiert

ass nun net méi schwaach an zaart.

Mir stinn elo op eegne Féissen,

wat de Mann, dat soll och d’Fra,

gläich a gläich déi selwescht Rechter

a keen Ënnerscheed, voilà!

 

Sou fuere mir dann Hand an Hand,

du schaffs fir d’Brout, ech halen d’Kand

an emgedréit, du wees dat klénkt,

wann d’Fra de Kascht fir d’Haus verdéngt,

sou geet de Stot da roueg fein,

sou flott, sou flott,

kee Sträit, keen uerecht Wuert,

et zéit keen har an hott.

 

Ons Parol steet fest a sécher,

Ech verroden s’ouns Bedenk,

Onse Kapp ass op fir alles,

Mee d’Entravë gi méi enk.

t heescht fir d’éischt de Geescht ze stäerken

Mat der Dommhhet muss’t en Enn,

Well mir Fraen hu jo selwer

E Gehir an och zwou Hänn.

 

Mit léieren all Wëssenschaft,

Mit sporten an dem Aarm ons Kraaft,

Mir molen, musizéi’ren och

A schreiwen, dichte Boch op Boch.

Mir raachen, huelen onse Patt ewéi de Mann,

‚t ass nur de Baart an och de Schnuerz

Dee Bleiwe kann.

 

Wa mir Fraen nun och giren

Op den eeg’ne Féisse stinn,

Wëllt dat alles nach net soen,

datt de Mann ons näischt soll sinn.

An der Léift do hu mir ëmmer,

Grad esou ewéi de Mann,

Déi immenseg grousseg Schwächten

An do ass jo näischt ze man.

 

Duefir och bleiwe mir sou gir

Zesumme wéi eng duebel Schmier,

Een hëlleft dann deem an’re frou

A jiddree fënnt seng Freed, seng Rou,

Nur dierf een net ze son

Seng Frau wier Niewesaach,

Soss geet de Stot an d’Bréch

An d’Fra ass net méi schwaach.

 

Share this

© 2016 CID Fraen an Gender a.s.b.l. All rights reserved. Webdesign: bakform/youtag